Benczúr Gyula a magyar akadémikus festészet legnagyobb alakja, a 19. sz. egyik világszinvonalú művészóriása. Művészetének zsenialitása a kifejező hatások, a látvány ritmusa és a robbanó színvilág pompás vizuális űnnepe. A csoport művészei tiszteletüket és nagyrabecsülésüket felyezik ki a nagyszerű mester életműve elött, ápolva és ismertetve a meghatárózó, egyedülálló alkotói

 

   

Schatz Zoltán festőművész

Alapitója és vezetöje a Benczúr Gyula Művészeti Csoportnak. Az akadémikus festészeti irányzat elkötelezettje, a firenzei művészeti Akadémia realista irányvonalának Magyarországra kiterjesztett képzések oktatója. Nagy tisztelöje a művész zsenialitásának.
 

Boda Anikó festőművész

2018-tól csoportag. Alkotásaiban tűkrözödik a nagy példakép Benczúr iránti rajongás és a mester munkássága előtti csodálat. New York-ban szerzett művészeti tanulmányai mellett, Budapesten a Schatz Studiónál folytatta tovább a festészeti mesterképzését.
 
       
       
"Ott vagyunk a nagy magyar festő lelkének színpadát nézve .... és Benczur Gyula az érzések minden húrján játszik."
Benczur Gyula művészetének lényege utmutató minden korban, mert festői világa a valóságban való gyönyörködésre sarkal és figyelmezteti az utókor művészetét a magas színvonalú festői tudás megbecsülésére, értékelésére és megszerettetésére.
  Részlet a Budavár visszavétele című festményről, a műfaj egyik legjelentősebb alkotásárol. A részlet méretei 210x70 cm és az eredeti képnek a közepét foglalja magában. Az alkalmazott festészeti technika hűen követi az akadémikus festészeti módszer szerkezeti rendszerét, folyamatait. A részletet Boda Anikó festőművész készitette a Schatz Studió irányitása alatt
  Részlet a Vajk megkeresztelése című festményröl. A részlet kivitelezéséhez Benczur Gyula egyik eredeti vázlatképe szolgált mintaként a MNG jóvoltából. A feladat választás izgalmas és összetett kihivásnak bizonyult. Benczúri festői virtuozitás, magabiztos ecsetkezelés és a színek alkalmazása mind a rendkivűli alkotói képességeit és mérhetetlen tudását bizonyitják. A részletet Schatz Zoltán festőművész készitette.
A Benczúr Csoport nyitott minden festészeti megbizásokra, támogatói megkeresésre, nagy volumenű alkotásokra, freskok, falfestések vagy csapat munkát igénlő kivitelezésekre, igényes és magas kvalitású művészeti feladatokra.